#o_budzecie

Przyjęty model

Przyjęty model

Budżet Obywatelski w Sosnowcu w tym roku to 6 mln zł

W wyniku podsumowania I edycji Budżetu Obywatelskiego w naszym mieście Sosnowiec został podzielony na 16 obszarów konsultacyjnych oraz dodatkowo została wydzielona strefa ogólnomiejska zwana Stefą Edukacji. Ponadto w każdym z 16 obszarów konsultacyjnych utworzono dwie strefy: Strefę Mieszkańca i Strefę Drogową.