CZYM JEST BUDŻET OBYWATELSKI?

CZYM JEST BUDŻET OBYWATELSKI?

Budżet obywatelski to wydzielona część budżetu miasta, o której bezpośrednio decydują mieszkańcy. W przypadku Sosnowca jest to 6 mln złotych rozdzielonych pomiędzy osiedla/dzielnice połączone w 16 obszarów konsultacyjnych. Mieszkańcy składają projekty inwestycji, na które mogą głosować wszyscy mieszkańcy. Projekty z największym poparciem realizowane są przez miasto.

więcej? »

KAŻDY MOŻE ZGŁOSIĆ PROJEKT

KAŻDY MOŻE ZGŁOSIĆ PROJEKT

Każdy z mieszkańców, który skończył 16 lat, może korzystając z przygotowanego formularza złożyć swoją propozycję projektu do realizacji. Po pozytywnym zaopiniowaniu projektu przez Zespół Konsultacyjny Urzędu Miasta, projekt wraz z pozostałymi trafi pod głosowanie. Im projekt zdobędzie więcej głosów, tym większą mieć będzie szansę na realizację.

16 STREF KONSULTACYJNYCH

16 STREF KONSULTACYJNYCH

Na potrzeby realizacji projektu, Sosnowiec podzielony został na 16 odrębnych Obszarów Konsultacyjnych. Każdy z okręgów dysponuje określoną kwotą, w ramach której mieszkańcy mogą składać propozycje realizacji swoich projektów. Kwota, którą dysponuje dzielnica, jest pochodną proporcjonalnego udziału (50%) oraz wynika z ilości mieszkańców i powierzchni (po 25%).

GŁOSOWANIE MIESZKAŃCÓW WYŁONI ZWYCIĘSKIE PROJEKTY

GŁOSOWANIE MIESZKAŃCÓW WYŁONI ZWYCIĘSKIE PROJEKTY

W dniach od 2 do 9 października zatwierdzone projekty będą brały udział w głosowaniu, w którym będa ubiegały się głosy poparcia mieszkańców. Każdy mieszkaniec będzie miał możliwość oddania 3 głosów: po jednym w Strefie Mieszkańca, w Strefie Drogowej oraz w Obszarze Edukacji z terenu całego miasta. Aby projekt uzyskał wystarczające poparcie, konieczne jest poinformowanie i przekonanie do niego współmieszkańców. Zachęcamy do promowania ich na serwisach społecznościowych i metodami bezpośrednimi.

Zobacz raport z lll edycji Budżetu Obywatelsiego

Pełne zestawienie wyników dostępne jest tutaj

Podział projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego 2015

 • Strefa mieszkańca

  Strefa mieszkańca

  W ramach strefy mieszkańca do dyspozycji głosujących oddane zostaną wszystkie projekty wpływające na życie codzienne każdego z Nas. To tutaj głosować będzie można nad rozwojem kultury, rozrywki czy bezpieczeństwa w Naszym mieście. Wszelkie usprawnienia dla mieszkańców podnosić będą sukcesywnie komfort i jakość życia.

  zobacz projekty
 • Strefa drogowa

  Strefa drogowa

  Strefa drogowa to zbiór wszystkich projektów mających bezpośrednie przełożenie na stan infrastruktury drogowej w Twoim okręgu konsultacyjnym. Złożone tutaj projekty to różnego rodzaju modernizacje dróg, chodników, mostów, zatok parkingowych i innych obiektów komunikacyjnych.

  zobacz projekty
 • Obszar edukacji

  Obszar edukacji

  Obszar edukacji to strefa wszystkich projektów związanych z rozwojem różnego rodzaju obiektów i placówek oświaty. Łączny budżet jaki został przewidziany na tego typu inwestycje to milion złotych. Twój głos może zadecydować o kierunku rozwoju całego miasta!

  zobacz projekty
Środki w budżecie

Co
przed nami?

.
Spotkania konsultacyjne
Zgłaszanie projektów
Maraton pisania projektów
Weryfikacja formalna
Fora mieszkańców
Weryfikacja merytoryczna
Publikacja projektów
Głosowanie
Ogłoszenie wyników