W dniach od 2 do 9 października sosnowiecki Budżet Obywatelski wejdzie w decydującą fazę. Podczas tych 7 dni mieszkańcy miasta będą mogli głosować na wybrane przez siebie projekty. Po jego zakończeniu głosy zostaną podliczone i stworzona zostanie lista projektów do realizacji.

Głosować na projekty mogą wszyscy mieszkańcy miasta, którzy ukończyli 16 lat. Każdy mieszkaniec ma możliwość oddania 3 głosów: po jednym w Strefie Mieszkańca, w Strefie Drogowej oraz w Obszarze Edukacji z terenu całego miasta. Głosy oddane wielokrotnie znoszą się powodując unieważnienie wszystkich głosów mieszkańca. Oprócz wskazania popieranego projektu, głosujący musi podać swoje dane osobowe.

Głosować można na trzy sposoby:

Głosowanie internetowe

Od północy 2 października do północy 9 października na stronie internetowej projektu dostępny będzie moduł do głosowania, umożliwiający oddanie swojego głosu online. Każdy mieszkaniec miasta dysponuje trzema głosami, które może oddać na wybrane przez siebie projekty w ramach utworzonych stref. Oddanie głosu odbywać się będzie poprzez zaznaczenie pola przy wybranym projekcie oraz wpisanie swoich danych osobowych.

Dane głosującego zapisane w bazie służyć będą jedynie określeniu rankingu projektów i weryfikacji ważności głosu. Nie zostaną w żadnej formie udostępnione osobom trzecim.

Głosowanie tradycyjne

W głosowaniu tradycyjnym mieszkańcy miasta przekazują swoje poparcie poprzez zaznaczenie projektu na liście do głosowania i wrzuceniu jej do urny. Kartę do głosowania będzie można pobrać ze strony www projektu bądź we właściwym dla swego obszaru punkcie konsultacyjnym.

Głosowanie korespondencyjne

Głosowanie korespondencyjne odbywa się według tych samych zasad co głosowanie tradycyjne, z tym że głos wysyłany jest drogą pocztową na adres Urzędu Miasta. O ważności głosu, oprócz wymogów formalnych, decyduje termin jego wpłynięcia określany na podstawie daty na stemplu pocztowym.