Usprawnienie organizacji ruchu drogowego w obszarze osiedla. Zagospodarowanie przestrzeni między blokami. Montaż progu zwalniającego

Projekt należy do: Strefa Mieszkańca

Lokalizacja: ul.Śliwki

próg zwalniający + znaki drogowe + ławki 

kwota: 5300 PLN