#strefy_projektów

Strefy projektów

Strefa

Projekty dla: Strefa Drogowa


Przyjazny park

Obszar konsultacyjny nr 1 (Milowice)


Remont ul. 11 Listopada (droga osiedlowa)

Obszar konsultacyjny nr 9 (Klimontów, Dańdówka)


Remont drogi i budowa chodnika ul. Zapolskiej

Obszar konsultacyjny nr 9 (Klimontów, Dańdówka)


Budowa chodnika

Obszar konsultacyjny nr 10 (Kalinowa)


Położenie nowej nawierzchni drogi dojazdowej - ul.Kalinowa

Obszar konsultacyjny nr 10 (Kalinowa)


Budowa miejsc parkingowych. Budowa chodnika. Montaż latarni

Obszar konsultacyjny nr 11 (Niwka, Bobrek)


Montaż barierek ochronnych

Obszar konsultacyjny nr 11 (Niwka, Bobrek)


Remont nawierzchni ul. Szczęsnej

Obszar konsultacyjny nr 12 (Modrzejów, Jęzor, Bór)


Remont ulic Staffa i Kasprowicza

Obszar konsultacyjny nr 13 (Kazimierz Górniczy)


Remont nawierzchni chodników wzdłuż ul. Jasieńskiego

Obszar konsultacyjny nr 13 (Kazimierz Górniczy)


Wykonanie chodnika po prawej stronie ul. Leśnej

Obszar konsultacyjny nr 15 (Ostrowy Górnicze)


Budowa parkingu przy cmentarzu parafialnym w Sosnowcu - Maczkach

Obszar konsultacyjny nr 16 (Maczki, Kolonia Cieśle)


Naprawa i utwardzenie frezem asfaltowym drogi na Starych Maczkach

Obszar konsultacyjny nr 16 (Maczki, Kolonia Cieśle)


Remont drogi osiedlowej-dojazd do al. Mireckiego

Obszar konsultacyjny nr 2 (Pogoń)


Utwardzenie nawierzchni ulicy Zamkniętej

Obszar konsultacyjny nr 2 (Pogoń)


Remont ul. Dziewiczej na całej długości

Obszar konsultacyjny nr 3 (Stary Sosnowiec)


Modernizacja parkingu w rejonie ul. Kilińskiego i Ordonówny

Obszar konsultacyjny nr 3 (Stary Sosnowiec)


Remont ul.Boh. Getta

Obszar konsultacyjny nr 4 (Środula)


Wybrukowanie ulicy Dziubińskiego

Obszar konsultacyjny nr 4 (Środula)


Sosnowiecka podróż w czasie (Bulwary Czarnej Przemszy)

Obszar konsultacyjny nr 5 (Centrum, Sielec)


Remont pozostałego fragmentu chodnika przy ul. Zegadłowicza

Obszar konsultacyjny nr 5 (Centrum, Sielec)


Nowa infrastruktura dla Sielca

Obszar konsultacyjny nr 5 (Centrum, Sielec)


Bulwar Czarnej Przemszy

Obszar konsultacyjny nr 5 (Centrum, Sielec)


Droga do domu - remont dojazdowej drogi osiedlowej

Obszar konsultacyjny nr 6 (Zagórze Północ)


Miejsca postojowe - ul. Mielecka

Obszar konsultacyjny nr 7 (Zagórze Południe)


Nowy ładny chodnik- ul. Białostocka

Obszar konsultacyjny nr 7 (Zagórze Południe)


Remont chodnika i powstanie ścieżki rowerowej - ul. BMC

Obszar konsultacyjny nr 7 (Zagórze Południe)