Gdzie to się zaczęło?

Gdzie to się zaczęło?

Pierwszy pełny proces tworzenia budżetu obywatelskiego rozpoczął się w brazylijskim Porto Alegre ponad ćwierć wieku temu. Pierwszym polskim miastem z budżetem obywatelskim był Sopot w 2011 roku.

Udostępnij:

Co to takiego ten Budżet Obywatelski?

Budżet Obywatelski, nazywany również Budżetem Partycypacyjnym, to proces decyzyjny, w ramach którego mieszkańcy miasta tworzą budżet swojego miasta, tym samym współdecydując o wydawaniu publicznych pieniędzy na wybrane przez siebie inwestycje.

W ramach Budżetu Obywatelskiego miasto asygnuje określoną kwotę (w przypadku Sosnowca jest to 6 mln złotych), o których przeznaczeniu decydują mieszkańcy przy użyciu narzędzi demokracji bezpośredniej.

Proces realizacji budżetu trafnie ilustruje prezentacja przygotowana przez Pracownię Badań i Innowacji Społecznych "Stocznia".